Steun ons

Adres: Gooiken 3 - 9940 Ertvelde

Tel. : 0484 05 53 00

STEUN ONS

Als niet gesubsidieerde voorziening staan wij zelf in voor alle werkingskosten.

Hierbij kunnen we jullie steun goed gebruiken.


Dat kan je doen door een rechtstreekse storting op het rekeningnummer van de VZW Gooikenshoeve. Dat is BE54 7360 4686 4097, of via de Koning Boudewijnstichting.

Koning Boudewijnstichting

 

De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan vzw Gooikenshoeve.

 

De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro (art.145/33 WIB).

Giften kunnen gestort worden op projectrekening van vzw Gooikenshoeve, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC:BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 128/3092/00056.

 

 

 

 

 

 

 

www.kbs-frb.be/nl

 

 

Elke gift, klein of groot, helpt ons een duurzaam project uit te bouwen dat als doel heeft jonge mensen met psychische en/of maatschappelijke problemen een zinvolle dagbesteding aan te bieden binnen een groen kader.

 

 

www.goededoelen.be

Onze vzw staat geregistreerd op de lijst van de goede doelen van de Koning Boudewijnstichting.

Met deze website willen zij meer transparantie bieden over de werking van de vzw's en verzamelen ze kwaliteitsvolle gegevens over de goede doelen in België.

Deze gegevens worden op bovenstaande website ter beschikking gesteld aan een breed publiek.

Je kan ons vinden onder de naam Gooikenshoeve.

 

Gooikenshoeve v.z.w.

ZORG VOOR JONGEREN

VOLG ONS

Facebook

Google

Twitter

CONTACT

Tel.  0484 05 53 00

Adres: Gooiken 39940 Ertvelde

Copyright © All Rights Reserved JOVERART