Home

Gooikenshoeve V.Z.W.

GOOIKENSHOEVE

 

VZW Gooikenshoeve werd opgericht om psychisch en maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen vanaf 17 tot 25 jaar een zinvolle dagbesteding aan te bieden in een kleinschalige, veilige en warme omgeving. Op deze wijze willen wij de hoop en de capaciteit van de gasten voeden om tot een normale sociale integratie en interactie met zichzelf en anderen te komen.

MIROKI is een creatief project van en voor de prachtige jonge mensen die de Gooikenshoeve tot leven brengen.

Vzw Gooikenshoeve hecht veel belang aan de creatieve beleving van onze jongeren. 
Wij hebben samen een creatief project ontwikkeld, waarin wij allerlei leuke hebbedinges zullen creëren en te koop aanbieden om bij te dragen aan de financiële middelen, die onze dagelijkse werking moeten blijven garanderen.

 

Aan te kopen via

Instagram miroki_project : https://www.instagram.com/miroki_project/

Facebook Miroki Project : https://www.facebook.com/Miroki-Project-102268455160734/

TIJDELIJKE OVERHEIDSSTEUN

Vorig jaar hebben wij met onze vzw een subsidie-aanvraagdossier ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen, in het kader van een projectoproep voor plattelandsontwikkeling. Onder de maatregel “Omgevingskwaliteit door samenwerking” kadert de werking van vzw Gooikenshoeve helemaal in het thema “Versterken van laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg op het platteland”.


Ons project werd zeer gewaardeerd en bijzonder positief beoordeeld. Die erkenning doet ons enorm veel deugd.


De subsidies zijn deels Europees, deels Vlaams en deels Oost-Vlaams en lopen over een periode van 2,5 jaar. Ze zijn voor ons superbelangrijk en zorgen voor een kleine helft van de voor ons noodzakelijke middelen om ons project duurzaam verder uit te bouwen. Wij hopen de rest te kunnen ophalen door de organisatie van evenementen, verkoop van tuinbouwproducten in de korte keten, warmste week, giften, acties …

Buiten Gewone Zorg

Doelstelling = verbetering jongerenwelzijn
Ontprikkeling                                  Activering sociale interactie

Verbinding met de natuur            Stimulatie succeservaringen

Herwinnen zelfvertrouwen          Herbronning

Talentontwikkeling                        Werkervaring en -attitude

Emotioneel herstel

Organisatie en begeleiding
VZW GOOIKENSHOEVE

WENS JE IEMAND AAN TE MELDEN? NAAR AANMELDINGSFORMULIER

NIEUWSBRIEF

AANMELDEN VOOR

NIEUWSBRIEF GOOIKENSHOEVE