Home

Gooikenshoeve V.Z.W.

GOOIKENSHOEVE

 

VZW Gooikenshoeve werd opgericht om psychisch en maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen vanaf 17 tot 25 jaar een zinvolle dagbesteding aan te bieden in een kleinschalige, veilige en warme omgeving. Op deze wijze willen wij de hoop en de capaciteit van de gasten voeden om tot een normale sociale integratie en interactie met zichzelf en anderen te komen.

Aktie GOEDGEMUTST 2020

Van harte dank!

Vzw Gooikenshoeve hecht veel belang aan de creatieve beleving van onze jongeren. 
Wij hebben samen een creatief project ontwikkeld, waarin wij allerlei leuke hebbedinges zullen creëren en te koop aanbieden om bij te dragen aan de financiële middelen, die onze dagelijkse werking moeten blijven garanderen.

 

Heel binnenkort aan te kopen via

Instagram miroki_project 

Facebook Miroki Project


MIROKI is een creatief project van en voor de prachtige 

jonge mensen die de Gooikenshoeve tot leven brengen.

VACATURE


Heel binnenkort zal vzw Gooikenshoeve ook nachtopvang bieden aan een zeer kwetsbare jongere. Om haar permanent te kunnen omringen met liefdevolle nabijheid en haar veiligheid te kunnen verzekeren, zijn wij op zoek naar begeleiders. Wegens de noodzaak in te slapen in dezelfde ruimte van de jongere, komen enkel vrouwen in aanmerking. Gezien de grote verantwoordelijkheid zijn enige ervaring in de psychosociale sector en voldoende maturiteit vereist.

Over de tewerkstellingsbreuk kan gepraat worden (halftijds, voltijds of iets er tussenin, afhankelijk van de kandidaturen die wij mogen ontvangen.

Indien u hiervoor geïnteresseerd bent en gekwalificeerd denkt te zijn en op korte termijn inzetbaar, gelieve uw kandidatuur kenbaar te maken via mail aan luc@gooikenshoeve.be.


Raadpleeg hier de vacature.

LAATSTE NIEUWS

GOEDGEMUTST


Onze vrienden van RedlabLabel hebben een prachtige actie op poten gezet!

LEES VERDER

DE VOLLE GRONDFESTEN 2020 AFGELAST


Beste mensen, met heel veel spijt in het hart en evenveel verantwoordelijkheidszin, moeten wij met vzw Gooikenshoeve vandaag melden dat wij ons in 2020 genoodzaakt zien ons festival De Volle Grondfesten te annuleren.

LEES VERDER


INTERVIEW IN CORONATIJD


Onlangs werd Luc De Backer geïnterviewd over de werking van vzw Gooikenshoeve in coronatijden. Het werd een warm pleidooi voor meer zorg voor kwetsbare mensen en meer solidariteit in de maatschappij.

LEES VERDER

INTERVIEW IN CORONATIJD


Onlangs werd een interview afgenomen van een jongere die reeds enkele maanden naar de Gooikenshoeve komt. Er werd ons gevraagd hier naar te verwijzen via onze site. 

LEES VERDER

TIJDELIJKE OVERHEIDSSTEUNVorig jaar hebben wij met onze vzw een subsidie-aanvraagdossier ingediend bij de provincie Oost-Vlaanderen, in het kader van een projectoproep voor plattelandsontwikkeling. Onder de maatregel “Omgevingskwaliteit door samenwerking” kadert de werking van vzw Gooikenshoeve helemaal in het thema “Versterken van laagdrempelige geestelijke gezondheidszorg op het platteland”.


Ons project werd zeer gewaardeerd en bijzonder positief beoordeeld. Die erkenning doet ons enorm veel deugd.


De subsidies zijn deels Europees, deels Vlaams en deels Oost-Vlaams en lopen over een periode van 2,5 jaar. Ze zijn voor ons superbelangrijk en zorgen voor een kleine helft van de voor ons noodzakelijke middelen om ons project duurzaam verder uit te bouwen. Wij hopen de rest te kunnen ophalen door de organisatie van evenementen, verkoop van tuinbouwproducten in de korte keten, warmste week, giften, acties …

WENS JE IEMAND AAN TE MELDEN?


NAAR AANMELDINGSFORMULIER

NIEUWSBRIEF

In ontwikkeling