Aanbod

Adres: Gooiken 3 - 9940 Ertvelde

Tel. : 0484 05 53 00

AANBOD

Doelgroep

 

Ondanks de goede intenties van de overheid en jeugdhulpvoorzieningen, blijft de nood voor de leeftijdsgroep tussen 17 en 25 jaar bijzonder groot. Zij vormen onze doelgroep

 

Het zijn zeker niet alleen de verlaters van de Bijzondere Jeugdzorg, die psychisch en vaak ook maatschappelijk op de dool geraken, geen toekomstperpectief meer vinden en in problematische leefomstandigheden terechtkomen.

 

Wij zijn ervan overtuigd dat het invullen van een zinvolle dagbesteding in een zorgboerderij als complementair aanbod bij de bestaande zorgvoorzieningen zeer waardevol kan zijn en een kantelpunt kan teweegbrengen in het welzijn en de evolutie van de jongere.

 

De gecontacteerde zorginstellingen in de buurt bevestigen deze visie en zijn buitengewoon enthousiast over de opstart van zorgboerderij Gooikenshoeve.

 

 

Aanbod

 

Wij kunnen op weekdagen drie tot vijf jongeren opvangen, uitsluitend gelinkt aan en in overleg met een bestaande zorgvoorziening (waar de jongere al dan niet residentieel verblijft) of andere ondersteunende omkadering (bv. CLB)

 

Tussen 09.00 u. en 17.00 u. bieden wij een zinvolle dagbesteding aan, met deelname aan kleinschalige land- en tuinbouwactiviteiten, samen koken, eten en ontspannen. Wij hechten veel belang aan de aanwezigheid van de dieren (ezels, pony's, paard, varkens, schapen, geiten en neerhofdieren).

 

Wij zorgen voor een respectvolle opvang, nestwarmte, rust en een voorspelbare vaste dagstructuur. Wij vinden kleinschaligheid bijzonder belangrijk . Wij creëren een begrensde en veilige minimaatschappij, waarin de jongere de druk van de complexiteit in zijn/haar hoofd kan loslaten en opnieuw aanknopingspunten kan vinden in de kleine dagdagelijkse dingen.

 

Wij vinden een gelijkwaardige samenwerking zeer belangrijk. Wij hebben allesbehalve de ambitie formeel therapeutisch te werken. Wij willen absoluut geen patiënt-zorgverlener relatie creëren.

Gooikenshoeve v.z.w.

ZORG VOOR JONGEREN

VOLG ONS

Facebook

Google

Twitter

CONTACT

Tel.  0484 05 53 00

Adres: Gooiken 39940 Ertvelde

Copyright © All Rights Reserved JOVERART